Legislativa

Mezinárodní legislativa  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:100:0003:0003:CS:PDF

Nařízení EP a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin

http://eur?lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:054:0003:0004:CS:PDF

Nařízení EP a Rady č. 853/2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

http://eur?lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:281:0008:0011:CS:PDF

Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:04:05:32001R2065:CS:PDF

Nařízení Komise č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:CS:PDF 

Legislativa ČR

Zákon č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb., č. 306/2000 Sb., č. 146/2002 Sb., č. 131/2003 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 94/2004 Sb., č. 316/2004 Sb., č. 558/2004 Sb., č. 392/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 229/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 120/2008 Sb., č. 120/2008 Sb.(1.1.10), úplné znění č. 224/2008 Sb.

http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/0/C12571D20046A0B2C12574780044F3CA

Zákon č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb.

http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c12571cc00341df1c12575370053ee0a?OpenDocument

Zákon č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 217/1993 Sb., č. 40/1995 Sb., č. 104/1995 Sb., (úplné znění č. 34/1996 Sb.), zákonem č. 110/1997 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 64/2000 Sb., č. 145/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 452/2001 Sb., č. 477/2001 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 227/2003 Sb., č. 277/2003 Sb.,  č. 439/2003 Sb., č. 119/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 217/2004 Sb.,  č. 444/2005 Sb., č. 229/2006 Sb., č. 36/2008 Sb

http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c12571cc00341df1c12573ed00553625?OpenDocument

Vyhláška č. 113/2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 368/2005 Sb., č. 497/2005 Sb., č. 101/2007 Sb., č. 127/2008 Sb.

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/702/.cmd/ad/.c/312/.ce/10822/.p/8412/_s.155/702/_ps.1272/M?PC_8412_b=127/2008&PC_8412_ps=10

Vyhláška č. 147/1998 o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb., č. 161/2004 Sb

http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c12571cc00341df1c1256e70003c969b?OpenDocument

Vyhláška č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb.

http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?b=293/2006

Vyhláška č. 304/2004, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 152/2005 Sb., č. 431/2005 Sb.

http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?b=293/2006

Vyhláška č. 305/2004, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách

http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571d20046a0b20000000000000000/c12571d20046a0b2c1256e97003b2b6a?OpenDocument

Vyhláška č. 326/2001, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.

http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c12571cc00341df1c1256d870044486c?OpenDocument

Vyhláška č. 366/2005 o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb05366&cd=76&typ=r 

 Vyhláška č. 450/2004 o označování výživové hodnoty potravin

http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c12571cc00341df1c1256ee00028bdd3?OpenDocument

Vyhláška č. 447/2004 o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich  zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571d20046a0b20000000000000000/c12571d20046a0b2c1256ee0004380bd?OpenDocument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 :: 2007 - 2011 www.kimbex.cz ::
web by pronetmedia - SEO agentura